Toegang tot een wereld vol authentiek eten

Disclaimer


Echtegerechten.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63482274
Echtegerechten.nl verleent je hierbij toegang tot Echtegerechten.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen en informatie, recepten en artikelen te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Echtegerechten.nl behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op Echtegerechten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Echtegerechten.nl. Echtegerechten.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg zijn van het gebruik van de website www.echtegerechten.nl, haar producten, artikelen en recepten. Zo ook is Echtegerechten.nl niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door het koken van de recepten aangeboden door Echtegerechten.nl op www.echtegerechten.nl en bij haar producten.

Echtegerechten.nl spant zich in om de inhoud van www.echtegerechten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten van Echtegerechten.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Echtegerechten.nl. Voor op www.echtegerechten.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan EG nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende recepten, artikelen en beeld liggen bij Echtegerechten.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Echtegerechten.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »